Chào mừng, Guest

THÔNG BÁO MỚI DỰ ÁN FASTTYPER

 Thông báo:

Hiện nay dự án fastypers.org có sự thay đổi về ngày tổng kết thanh toán lương thay vì tính tuần tổng kết bắt đầu thứ6 và kết thúc là ngày thứ 5 giờ thay đổi tuần tổng kết bắt đầu thứ 4 và kết thúc là hết ngày thứ 3 mình muốn biết ý kiến của mọi người như thế nào để làm tổng kết thanh toán lương cho mọi người là có nên giữ ngày tổng kết cũ hay là làm ngày tổng kết mới như trên web làm việc fastypers. Mọi người cho mình xin ý kiến nhé gửi vào mail ngocchau2608@gmail.com để mình tổng hợp kết quả là nên làm thế nào. Chúc mọi người làm việc vui vẻ.

- Mọi người làm việc muốn tránh bị khóa tài khoản FIRED thì cố gắng tránh những điều sau...Đây là điều mà mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng rất ít bạn tiếp thu và rút kinh nghiệm dẫn đến tuần vừa rồi rất nhiều tài khoản làm việc bị khóa tài khoản và không được tính lương..

 

++ Thứ nhất: Không được sử dụng phần mềm ngoài các trình duyệt web để làm việc...Nên sử dụng GOOGLE CHROME, FIREFOX, VÀ 1 trình duyệt mới đó là CỜ RÔM +...

 

++ Thứ hai: Không được để bị time out nhiều lần trong lúc làm việc. Không được click vào unknown những dữ liệu đọc được

Lưu ý: để không bị time out nhiều lần khi bạn bắt đầu làm việc bạn đăng nhập vào làm khoản 15p rồi bạn muốn dừng lại thì gõ xong captcha ô đó rồi click pause => sau đó gõ tiếp ô kia rồi pause => sau đó logout ra khi muốn dừng lại thì số lần time out sẽ ít hơn là bạn đang làm việc mà click logout hoặc sang mục khác để xem. Hiện nay đã có phần mềm làm việc của dự án fasttypers.org ngay trên web bạn nào muốn làm phần mềm thì vào website: http://fasttypers.org/Login.aspx nhưng yêu cầu máy tính của bạn có phần mềm dotnext flamework4.0 mới làm việc được nhé. Chỉ sử dụng phần mềm chính thức trên web chính của fastyper.org nếu bạn dùng phần mềm khác sẽ bị khoá tk làm việc và không được thanh toán lương.

 

++ Thứ ba: Cố gắng nhập chính xác..Bị sai trên 20% tổng số Captcha lập tức bị Fired... >15% lập tức bị khoá tk tạm thời rồi sẽ mở lại được nhưng sau khi tk được mở lại nếu bạn vẫn vi phạm lập tức thì tk bị khoá FIRED và không được tính để thanh toán lương.

 

++ Thứ bốn: Không được nhập các chữ BLANK, IMAGE, ERROR, BLACK...., hay bất kỳ chữ gì để bỏ qua captcha...Nếu captcha đó lỗi thì Click unknow để bỏ qua và những captcha thật sự đọc không được mới click unknown...Không bị lỗi gì thì tuyệt đối nhập hết không được bỏ qua bất kì captcha nào đặc biệt là captcha kí tự màu sắc có 6 chữ thì tuyệt đối không nên gõ có khoảng cách...

 

++ Thứ năm: Nhớ LOG OUT tài khoản khi làm việc xong, hoặc bận việc thì phải logout ra ngay khi nào làm việc thì đăng nhập lại mọi người đừng lười mà bị khoá tk nhé vì khi bạn tạm dừng vẫn có captcha về tk của bạn...


TÀI KHOẢN LÀM VIỆC CỦA BẠN SẼ BỊ FIRED VÀ SUSPEND KHI

1. Time out: bạn đã để time out quá nhiều lần ở lần làm việc trước (time out: có nghĩa là để hết thời gian quá nhiều lần trên 4 lần trở lên)

2. Unknown: bạn click "unknown" quá nhiều ngay cả những captcha đọc được

3. Gian lận (Cheating) : bạn gõ văn bản ngẫu nhiên cho nhiều hình ảnh xác thực với những câu trả lời không phù hợp với hình ảnh load ra

4. Lạm dụng (Abuse): Bạn sử dụng fần mềm làm việc khác dẫn đến việc bị sai lệch dữ liệu bên phía chúng tôi quá nhiều và bạn không gõ cẩn thận cho những captcha màu sắc, hoặc bạn gõ những captcha mà không gõ khoảng cách đối với captcha gồm 2 vế trái và phải thì phải gõ có khoảng cách.

5. Phân biệt hoa thường: Bạn gõ không phân biệt hoa thường sẽ bị khoá tk làm việc ngay lập tức và không được thanh toán lương