Chào mừng, Guest
Hướng dẫn làm việc dự án 217 

Bước 1 : Đăng nhập usename và pass được cấp ở email vào website

Copy địa chỉ sau vào trình duyệt google chrome hoặc firefox

 http://kolozsvar.opten.hu/ev/captchasolver/solvingcaptcha2.php?action=logoutBước 2: Hướng dẫn cách xem điểm và cách làm việc !Tổng quát 

Website làm việc (Sử dụng tốt nhất với trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome).

Mức giá: 14.000VNĐ / 1000 hình ảnh đúng cho tài khoản ngày và 18.000vnđ/1000 hình ảnh đúng cho tài khoản đêm


Thời gian thanh toán: Hàng tuần.