Chào mừng, Guest
Dự án captchatyper.com

Website làm việc :http://worker.captchatypers.com/Forms/Login.aspx

Thời gian thanh toán: Hàng tuần sau khi server chuyển sang tuần mới. Một tuần làm việc được tính bắt đầu chủ nhật và kết thúc là hết ngày thứ 7 nhé.

Thời gian xác nhận thanh toán lương: chủ nhật thứ 2, thứ 3 sau những ngày này bạn nào xác nhận thanh toán lương sẽ được chuyển sang tuần sau nhé.

Điều kiện để được nhận tài khoản làm việc chính thức và duy trì hoạt động tài khoản làm việc

1. Share fanpage http://www.facebook.com/Nghetaytraivieclamtainha/ ở chế độ công khai trên facebook

2. Phải có máy tính để bàn hoặc laptop mới có thể làm việc được

3. Máy tính và laptop phải chạy hệ điều hành từ windowns 7 trở lên

4. Điều kiện để duy trì công việc:

- 1 ngày tối thiểu ít nhất 250 captcha ( gõ càng nhiều càng tốt) để duy trì tài khoản hoạt động, nếu bạn không duy trì tài khoản hoạt động sẽ bị loại khỏi hệ thống làm việc!

- 2 ngày liên tiếp không làm việc hệ thống sẽ tự động loại khỏi ( những trường hợp bận việc liên hệ với admin trên facebook để được xử lý)

Vì đây là công việc nên hy vọng các bạn thực hiện nghiêm túc nội quy làm việc

- Mỗi tài khoản chỉ hoạt động được 4 ngày ( tối đa làm được 1000 captcha đúng), sau khi hoàn thành số lượng công việc được đề ra cho mỗi tài khoản làm việc, yêu cầu các bạn liên hệ với admin để nhận được hướng dẫn tiếp theo!