Chào mừng, Guest

Dự án Typethat.biz

1. Website làm việc : http://typethat.biz

3. Mức giá: 11.000VNĐ / 1000 hình ảnh đúng.

4. Thời gian thanh toán: Hàng tuần sau khi hoàn thành thử việc có thể chuyển sang làm dự án khác

Chú ý: làm việc với dự án yêu cầu phài phân biệt chữ hoa và thường