Chào mừng, Guest
Hướng dẫn làm việc dự án Typethat 

Bước 1 : Vào website www.typethat.bizBước 2 : Giao diện sẽ hiện ra như thế này !
Bước 3 : Gõ captcha xong nhấn enter hoặc Ok
Bước 4 :  Xem điểm và thoát ra !