Chào mừng, Guest
Hướng dẫn làm việc
Hiện nay dự án này có phần mềm làm việc được up lên trên trang chính bạn nào muốn làm phần mềm thì down về để làm việc yêu cầu máy tính của bạn đã có cài sẵn dotnextflamework4.5 và hệ điều hành win7 mới có thể làm việc được